Vikbara flaklock Isuzu

 

Isuzu D-Max DC får ett skyddat och torrt flak med det tredelade flaklocket. Locket kan öppnas från höger eller vänster sida av bilen till skillnad mot andra fabrikat som måste öppnas från båda sidor.

Locket kan öppnas sektionsvis alt. helt